SAU
Registrering

Här kan du registrera dig för att få SAUs nyhetsbrev och andra 'bra att veta saker' som rör Armborstskytte i Sverige. Det ände du bör fylla i är din e-postadress men är du aktiv skytt ber vi dig att även fylla i de andra uppgifterna så är vi har uppdaterad kontaktinformation./Styrelsen
Du bör fylla i din epostadress eftersom SAU skickar ut all information elektroniskt för att spara pengar.
e-post:

Övrig information är frivillig att fyla i och är fram för allt för att vi skall få kontaktinfo till de aktiva skyttarna.
Förnamn:
Efternamn:
Gatuadress
c/o
Postnummer:
Postort:
Personnummer:
Telefon hem
Mobilnummer
Klubb

Lösenordet kommer du behöva om du i framtiden vill uppdatera dina uppgifter.
Välj ett lösenord:

Genom att registrera dig ger du ditt medgivande att Svenska Armborstunionen (SAU) får lagra dina personuppgifter elektroniskt. Dessa uppgifter kommer bara vara tillgängliga för SAU för internt bruk. När det gäller personnummer kommer dessa bara användas för intyg till polis i licensfrågor.