Välkommen  |  Gillets råd  |  Verksamhet  |  Enhörningen


Verksamhet 2009

 • den 14 februari Gillesstämma. Calle Brobäck kåserade över ämnet: "Från munk till härold. Minnen och situationer."
 • den 16 mars. Leif Zerpe föreläste över ämnet "Spåren efter medeltida hantverk i Visbys kulturlager".
 • den 9 maj. Utfärd till fornborgen i Lokrume.
 • den 14 september. Per Stobaeus föreläste över sin avhandling: "Hans Brask. En senmedeltida biskop och hans tankevärld."
 • den 26 september. Medeltidsgillets höstfest i Kapitelhuset, Kapitelhusgården. Anna o Gustav Malmborg medverkade med medeltida cat walk och dräktvisning.
 • den 9 november. Gustav Malmborg föreläste över ämnet: "Visbys undre värld".

-------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhet 2008

 • den 16 februari Gillesstämma.
 • den 10 mars berättade Gun Westholm om sin nya bok "Visby 1361 Invasionen".
 • den 14 april talade Calle Brobäck om Gotlandica, litteratur på och om Gotland.
 • den 24 maj utfärd till Bungemuseet och Bunge kyrka.
 • den 11 oktober Gillets höstfest i Kapitelsalen på Kapitelhusgården i Visby.
 • den 3 november föreläste Sven-Erik Pernler över ämnet: "Sankt Elin av Skövde - ett svenskt helgon långt före Birgitta".
 • den 17 november föreläste Åsa Martinsson över ämnet: " Medeltida tyger. Reflektioner utifrån arkeologiskt material och historiska bilder."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2007

 • den 17 februari Gillesstämma. Maria Lingström föreläste över ämnet "Mästerby 1361. Slagfältsarkeologi i Valdemar Atterdags fotspår."
 • den 19 mars lärde Ragnhild Hedblom ut användbara latinska fraser och uttryck inför medeltidens sommar.
 • den 12 maj. Utfärd till Ajmunds bro i Mästerby där Allan Lingström visade och berättade.
 • den 1 - 3 september. Gillesresa till Visingsö, Alvastra och Bjälbo.
 • den 12 september. John Kronborg Christensen informerade gillets medlemmar om "Kulturhistoriskt centrum i Bunge".
 • den 20 oktober. Gillets höstfest i Allekvia. Mikael Larsson spelade på och berättade om sina säckpipor.
 • den 28 november. Helena Wangefelt Ström föreläste över ämnet "Vatikanbiblioteket - hur det började och utvecklades"

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2006

 • den 25 februari Gillesstämma. Erika Sandström föreläste över ämnet: "Med besökare A, B och C på Medeltidsveckan"
 • den 20 mars föreläste Nils Blomkvist föreläser över ämnet: "Gotlands internationella roll under det långa 1100-talet".
 • den 3 april föreläste Sara Eliason över ämnet: "Vikingarnas hästar - myt, kult, ridkonst och raser i Nordens förhistoria".
 • den 30 september förevisade Åke G Sjöberg domkyrkans vind.
 • den 14 oktober. Höstfest på Clematiskrogen. Vi firarde att Gillet fyllt 20 år!
 • den 6 november föreläste Carl-Henrik Eliason om att renovera och konservera medeltiden.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2005

 • den 14 februari föreläste Dan Carlsson om Den gotländske vikingen, vem var han?
 • den 26 februari Årstämma
 • den 7 mars förelästeTryggve Siltberg om Gotlandssigillen och Gotlandsbanéret.
 • den 11 april föreläste Carina Johansson om Bilden av Visby - om exploateringen av Medeltiden.
 • den 3 oktober föreläste Tryggve Siltberg om "Staden Visbys sigill genom tiderna".
 • den 8 oktober hölls Gillesfest på Medeltidskrogen Clematis.
 • den 21 november föreläste Veljo Pärli om "Tyska Orden".

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2004

 • den 21 februari Årsstämma. Ulf Berg och Marie Flemström berättade om nyheter på medeltidsveckan.
 • den 30 mars föreläste Birgitta Lerberg om kyrkoinventeringar på Gotland.
 • den 27 april föreläste Louise Berry och Göran Ström om medeltida vägar.
 • den 18 mars föreläste Maja Hagerman om "I miraklers tid". Sensus och Gotlands Fornsal i samarrangemang.
 • den 16 augusti föreläsningar i samarbete mellan Medeltidsgillet och Högskolan.
  Charlotte Hedenstierna-Jonson: Oden, Tor och Kristus i krigarnas hus. Religion och krigare på Birka.
  Svetlana Vassilieva: Ryssland på Gotland. Det äldsta måleriet i Garde kyrka.
  Emma Arkåsen: Mästarens hand. Det gotländska kalkmåleriet under slutet av 1200-talet.
 • den 10-12 september gillesresa till Öland och Kalmar med besök på Eketorpsborgen, Gråborg, Borgholms slottsruin, Hossmo kyrka och Kalmar slott.
 • den 11 oktober föreläste Torbjörn Engström om Gustaf Larsson och vurmen för det forna och medeltida.
 • den 9 oktober hölls Gillesfest på Medeltidskrogen Clematis.
 • den 29 november föreläste Catharina Lübeck och Helena Kruthoff om Vikingaåret 2005 - vad händer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2003

 • den 22 februari Årsstämma. Helena Wangefelt Ström föreläste över ämnet: Inkunabler - vad är det?
 • den 26 april. Vårutfärd. I Fardhems kyrka föreläste Birgitta Lerberg över ämnet: Vad kyrkorna berättar - om projektet kyrkoinventering. Färden gick vidare till Beck & Rep, Överburge. Där fick vi se repslagning.
 • den 22 maj föreläste Lotten Gustafsson över ämnet: Lekar med tid, rum och identitet. En etnologs perspektiv på Medeltidsveckan.
 • den 11-13 juli besöktes Ösel. Gillets medlemmar medverkade vid Borgens dag i Kuressaare.
 • den 20 -21 september gjorde Gillet en studieresa till Birka, Adelsö och Gamla Upsala.
 • den 11 oktober hölls Gillesfest på Clematis. Karin Strinnholm Lagergren sjöng birgittinsk musik och berättade om den.
 • den 28 oktober förläste Helena Wangefelt Ström om skrivkonsten på medeltiden, särskilt om kalligrafi.
 • den 24 november föreläste Magnus Martinsson om naturvärden i det medeltida kulturlandskapet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2002

 • den 8 april föreläste Åke G Sjöberg över ämnet: Hanseforskning i växlande belysning.
 • den 23 februari Årsstämma. Ulf Palmenfelt föreläste över ämnet: Är medeltidens vidskepelse passé?
 • den 7-11 september gjorde Gillet en studieresa till Västergötland med besök i bl a Skara, Varnhem, Forshem.
 • den 26 oktober hölls Gillesfest på Gamla Residenset.
 • den 18 november föreläste Margareta och Göran Hoas om Visbyrustningarna från Korsbetning.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2001

 • den 19 mars föreläste Torsten Svensson om Bayaux-tapeteten och visade film om Pilgrimstapeten
 • den 7 maj föreläste Lars Hermansson över ämnet: Kvinnorna och makten på 1100-talet.
 • den 6-12 juli representerades den gotländska medeltiden av Medeltidsgillet - tillsammans med Gutars Bågskyttar och delar ur Styringheim - på Borgens dag den 7 juli i Kuressaare på Ösel.
 • den 15-17 augusti genomförde gillet en resa till Aboa Vetus, Hattula pilgrimskyrka och Tavastehus fästning.
 • den 27 oktober hölls gillets höstfest på Clematis. Sven-Olof Lundgren föreläste om armborstets historia och användning.
 • den 19 november föreläste Tryggve Siltberg över ämnet: Hundens like. Fideinskriften 1361.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 2000

 • den 12 februari föreläste Gunilla Rappe om medeltida mat.
 • den 6 maj företog gillet en pilgrimsvandring mellan Bro och Lokrume under ledning av Bo Kihlstedt.
 • den 22-26 augusti företog gillet en resa till Estland under ledning av Veljo Pärli.
 • den 21 oktober hölls gillets höstfest på Gamla Apoteket. Wisby Vaganter underhöll gästerna.
 • den 16 november föreläste Sven Erik Pernler över ämnet: Katolska ordnar i österled.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 1999

 • den 17 april föreläste Hein Rebas om Axelsönernas maktkamp i östersjöområdet.
 • den 15 maj gjordes vårutfärd till södra Gotland, där bl a huset på Hule hällar besöktes.
 • den 19-23 augusti deltog gillesmedlemmar i Medeltidsveckans resa till Helsingfors.
 • den 13 oktober hölls på Clematis fest för Mats Ader, avgående verksamhetsledare för Medeltidsveckan.
 • den 23 oktober föreläste Sven Christer Swahn om den medeltida enhörningen.
 • den 30 oktober hölls gillets höstfest i Gamla Apoteket. Margareta Ridderstedt talade om hur de medeltida köpetygerna kom till användning i de kyrkliga textilierna. Clara Heineman musicerade på harpa. I samband med höstfesten togs gillets åldermannakedja i bruk.
 • den 15 november föreläste Gun Westholm om det medeltida Visbys vattenledningar och kloaker.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verksamhet 1998

 • den 28 februari årsmöte med föredrag av Maria Eckerdal om Jungfru Marias blommor.
 • den 25 mars föreläste Veljo Pärli om heraldik.
 • den 18 april hölls vårutflykt till Roma kungsgård.
 • den 4 maj var det sponsorsträff på Kapitelhusgården.
 • den 16 maj hölls kortkurs i medeltida uppträdande inför Bröd och skådespel.
 • den 28-31 maj deltog gillet i Bröd och skådespel i Stockholm på Riddarholmen.
 • den 11-4 juni var det Hansedagar i Visby. Gillet medverkade vid tornerspelet.
 • den 22-25 augusti företog gillet en resa till Danmark och Skåne med besök på Middelaldercentret i Nykøbing F, Vikingaskibshallen i Roskilde, Glimmingehus och Vä kyrka.
 • den 24 oktober hölls gillesfest i Gamla apoteket. Föredrag om örter av Ingrid Ringborg.
 • den 16 novemberföreläste Henrik Breide över ämnet: Kung Valdemars segelled.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------