Välkommen  |  Gillets råd  |  Verksamhet  |  Enhörningen

Medeltidsgillet på Gotland


Gillet bildades den 11 september 1986 och har till syfte

att öka kunskaperna om Gotlands historia under medeltiden samt

att lära känna medeltidsmänniskans livsvillkor.

Gillet är en av stiftarna till Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland, som varje år arrangerar en medeltida historisk festival vecka 32. Gillet är en intresseförening för alla som vill stödja utvecklingen av medeltidsveckan och som vill lära sig mer om medeltida historia och levnadssätt.


Under höst och vår inbjuder Gillet till offentliga föredrag. Under sommarens tornerspel är det Gillets medlemmar som svarar för entrékassorna. Varje höst håller Gillet ett medeltida gästabud.


Studieresor ingår också i verksamheten. Vi har besökt Middelaldercentret i Nyøbing Falster, rest till Tallinn, Åbo och medverkat i Borgens dag i Kuressaare på Ösel. Vi har rest till Västergötland och till ett antal platser som blivit populära genom böckerna om riddar Arn. En resa har gått till Birka, Adelsö och Gamla Upsala. En annan till Öland och Kalmartrakten.


Gillet ger ut medlemsbladet Enhörningen.

Uppdaterad den 13 februari 2010