Välkommen  |  Gillets råd  |  Verksamhet  |  Enhörningen

Gillets råd

Gustav Malmborg

ålderman

Vera Pärli

stf ålderman & gillesmästare

Christina Asplund

skrivare & redaktör för Enhörningen

Elisabeth Rönnholm

skattmästare

Gunilla Rappe

ämbetssyster

Peter Doolk

ämbetsbroder

Monica Estevall

ämbetsbroder

Susanne Andersson

ämbetssyster

Mia Doolk

ämbetssyster

Martin Eriksson lämnar över åldermannakedjan till Gustav Malmborg 13 februari 2010

Gillets e-postadress

info@medeltidsgillet.nu

Medlemsavgifter

Årsavgift för enskild 75 kronor

Årsavgift för familj 120 kronor

Bankgiro

Medeltidsgillet på Gotland

5934-7021