Till Enhörningen

Borgmästartal vid gästabudet

av Hans Röd 2001 (Sven Wessman)


Högädle herrar, Gutlandiske män,

Så ock alla ärbara jungfrur och damer!

Medeltidsveckan har timat igen

minnt oss om härjande härar av daner.

Sex hundrade fyrtio år har gått hän

sedan kung Valdemar hemsökte oss.

Hemsökelsen klaras numera internt

av turistiska horder som släpper loss.

Till glädje för många och gny ifrån färre

har Medeltidsveckan vuxit allt värre.

Det frö, som år 80 ett senapskorn var

har växt till ett träd nu i senare dar.

Var historien slutar kan vi inte ana

men nog kan vi drömma om fortsatt brant bana

för det som rann upp i deras hjärnor

de första entusiasterna -

Det är de - inte dansken -

som skall ha guldstjärnor,

i pannan, - inte i hosorna!

Så mottag vårt pris för edra idéer

ni veteran-tanter,

Vi gläds att se er!


Rättigheter av många slag

Fick staden en gång av Atterdag.

Men svenske kungen - vad gav han oss?

Jo, dom över muren och skatter förstås!

Var är nu hans fullmakt, var är sändebudet ?

Vi längtar så att få höra ljudet

Av Erik Wegraeus, sägande så:

"Här gode gutar, det här skall ni få:

Rätt att bärga strandgods - att skinne turistar,

Rätt att driva handel - marknad utan bristar

Rätt att slå mynt av allt som ger vinst.


Och så till sist, men rakt inte minst

En extra rättighet vill jag medskicke:

Rätt att brygge u sälje dricke".

Men vi har ej hört nånting sånt i dag!

Fel i kommunikationen - vad vet jag?

Han sitter försenad i någon hamn?

Till nästa år - i Rolléns namn -

vi hoppas han kommer hit i tid

och då kan vi fira vår vecka i frid.


Vår vecka är slut. Vi bär med oss minnen

I syn och hörsel och alla sinnen:

Parad genom staden med flygande fanor,

Marknadsstånd uti långa banor,


Klockspel, trumpeter och processioner,

Säckpipor och trummornas dova toner,

Fina jungfrur och mindre fina,

Unghansedotterns död och pina.

Riddarelekar och nattligt söl.

Och, tänk er, - tysk marknad förutan öl !


Visst är det fantastiskt med allt som finns!

Nu tackar vi och går hem och minns,

och hoppas att entusiasmen består

så vi kan få träffas i nästa år.

En skål för Medeltidsveckan ! Salvete !


Till Enhörningen