Till Enhörningen

Wisby Vaganter

Peter Ringborg


Efter några bägare gott vin höjer en av dryckesbröderna sin röst och manar sina kamrater: "Sitt inte och grubbla, nu stundar goda tider, drick och var glad och ge tusan i alla avundsjuka människor".


Detta citat från en medeltida dryckesbroder i glada vänners lag är i dag något av ett motto för Vaganterna. Att söka återskapa medeltidens musik och tidsstämning och bereda nutida människor goda lyssnarupplevelser har varit vår ledstjärna under de femton år som gruppen sökt sig fram i tolkning och utövning av främst 1100-1400-talens musik, i första hand från de stora europeiska musikländerna söderut men också från de nordiska länderna.


Vi har länge märkt att intresset hos dagens människor växer för den medeltida historiska bakgrunden till vårt gemensamma europeiska kulturarv och vår egen hemvist. Därför vill vi försöka göra något av det förflutna levande med anknytning till musikens värld och dess knytning till tro, hopp och lust. Vaganterna tycker sig ha funnit mycket av glädjens musik från Europas länder - om vårens och sommarens glädje, hyllningen till den Heliga Jungfrun, Himmelsdrottningen och till den höviska kärlekens vackra damer, visor om härliga nöjen på krogen med rus och dans, kärleksbekymmer och ljuv älskog men också om stolthet och mörka känslor.


Det finns ett stort antal sånger och musikstycken bevarade från dessa tider, många av texterna vittnar om glädje till livet och kärleken men där finns också stänk av vemod och bitterhet. Vi beskärs berättelser om jordelivet men även upphöjda sånger till den Heliga Jungfruns ära och ordentligt folks förnöjelse och uppbyggelse.


Wisby Vaganter söker tolka dessa sånger och låtar från en svunnen tid med dåtidens Vaganters livssyn framför ögonen men med dagens öron och uttryck - ingen vet ju egentligen hur musiken lät på den tiden.rolex replica watches


Gruppen Wisby Vaganter känner sig höra hemma på Gotland och i Visby. Vår musikaliska höjdpunkt under året är Medeltidsveckan på Gotland i vecka 32 i början av augusti varje år. Vi samlades första gången inför den första Medeltidsveckan 1984 och medverkade då och har gjort så under alla år sedan dess, men vårt intresse för den tidiga musiken sträckte sig på olika sätt längre tillbaka i tiden då vi lyssnade, lärde oss och övade tolkning och utförande. Alla har vi tidigare också utövat instrumentalmusik eller sång i olika former - körsång, jazz, klassiskt, inte minst olika former av tidig folkmusik - svensk såväl som öst-afrikansk - badrumssång, rock...


Vår grupp har vuxit fram under Medeltidsveckan och vi har fått glädjen att intensivt medverka under veckan med allt från paraderna på Strandgatan och spel till dans och gyckel på gator och torg och till medverkan i mysteriespel och egna konserter. Vi har också fått nöjet att vid olika tillfällen under åren spela på Medeltidsgillets fester i Visby. rolex replica sale


Vaganterna har återkommande under åren spelat i Stockholm på Medeltidsmuseet och även i Historiska museet. Vi gjorde för en del år sedan en minnesvärd konsert i den överfyllda Granhults lilla medeltia träkyrka i djupaste Småland och vi medverkade 1997 i firandet av den 800-åriga S:t Laurentii kyrka i Söderköping med en serie konserter, en för varje århundrade där Vaganternas konsert ägnades 1200-talet där musik och gensvar hos den fulltaliga publiken som framkallade en intensiv medeltida tidsstämning. Vi har medverkat som representanter för Gotlands kommun under Hansedagarna med musikfraträdanden i skilda städer, den första gången i Kalmar 1987 och sedermera i Tallin, Soest, Stade, Gdansk och nu senast förra året i Visby. Vi har också medverkat med medeltida musik i vänortsbyte med Tukums i Lettland, på nyöppnad flyglinje Visby-Hamburg och vid den stora baltiska sångarfestivalen i Visby förra året, för att nu bara nämna några tillfällen när vår musik har fått ljuda i det representativa sammanhanget. Vi har spelat i Haag 1997 för Medeltidsveckan och Sveriges exportråd vid ett Sverigearrangemang där och förra året deltog vi likaledes tillsammans med Medeltidsveckans arrangörer och aktörer vid Stockholms Historiska Festival på Riddarholmen. panerai replica


1994 deltog Wisby Vaganter under en varm men fantastisk julivecka i Festivale Medioevale Brisighella där en medeltida festival arrangerades i stort format och högt tempo i Brisighella, en liten stad med uråldriga hälsobrunnar i Emilia-Romagna i mellersta Italien. Vi spelade på gator och torg och framförde vår musik vid flera egna konserter under stort bifall från en entusiastisk publik.replica watches sale


Gycklargruppen Pax med ledaren Towan Obrador har vi spelat ihop med under Medeltidsveckan och vid andra arrangemang, bl a våren 1996 i Szczecin och hösten samma år på Rhodos, också det i samverkan med Gotlands kommun. Vi har också tidigare medverkat med medeltida musik och skådespeleri vid flera av Towans och Pax stora uppsättningar för julbarnteater. Vid de medeltida musikfestivalerna i Skara 1995 och 1998 har vi gjort konserter, spel på krogar och i parader och inte minst musik till föreställningar med dans och upptåg av Gycklargruppen Pax. Vi har under en följd av år agerat på många olika sätt med musik och skådespel vid medeltida gästabud i Visby, konferensmiddagar anordnade av Fornsalens Konferensarrangemang, också det i nära samarbete ihop med Pax


Massmedia har visat glädjande intresse för vår musik och förutom flera program i Radio Gotland har vår musik hörts och vi medverkat vid ett flertal riksradio- och TV-inspel-ningar bl a vid flera tillfällen under olika Medeltidsveckor. Strävan att skapa koppling mellan medeltid och nutid kan illustreras av att vi under Hansedagarna i Kalmar spelade tillsammans med en rockgrupp från Hultsfred och att vår musik har gjort lycka som vinjettmusik för TV2 i Salveprogrammet med låten Douce Dame eller, som den också kallas, Salvelåten som blev något av en schlager i sammanhanget. För TV4 har vi medverkat för Sesam-projektet om museisamlingarna i Sverige.


Från början 1984 var vi fem musikanter som under ledning av Michael Neuman först bildade Wisby Medeltida Balladgrupp men sedan raskt döpte om oss till Wisby Vaganter. Förutom Michael bestod gruppen då av Birgitta Strandberg-Zerpe, Tommy Mourath, Maria Gyllenhaal och Peter Ringborg. Under en period har Thomas Harlevi varit vår slagverkare, inte minst vid inspelningarna av vår LP-skiva och vår första CD-skiva. Carl-Henrik Eliasson har medverkat bland annat vid inspelningen av vår andra CD-skiva.


Nu består Vaganterna av följande personer som trakterar lite olika instrument:

Stig Englund - knäfiddla, fiddla, lira, organistrum, slag

Olov Gibson - skalmeja, flöjt, fiddla, luta, portativ. Olov har också byggt många av våra instrument.

Lars Hasselrot - sång, skalmeja, trombone, blockflöjt, luta, sälflöjt, näverlur, slag.

Mari Hasselrot - slag.

Tommy Mourath - sång, skalmeja, herdeskalmeja, tenorpommer, blockflöjt, rankett, slag.

Eleonore Plutz - sång, psalterium, slag.

Peter Ringborg - säckpipa, lira, gemshorn, organistrum, slag.

Birgitta Strandberg-Zerpe - sång, blockflöjt, psalterium, säckpipa, slag.


Vi har sedan 1985 givit ut medeltida musik på fonogram. Förstlingsverket är utgivet på en kassett - Wisby Vaganter spelar medeltida musik. Därefter gjorde vi en LP-skiva - In Taberna, med namn efter titellåten och försedd med ett utförligt texthäfte som vill beskriva musiken och placera in den i rätt tidssammanhang. Dessutom finns sångtexterna återgivna på originalspråk och med svensk översättning. Med den nya tekniken har vi gett ut två CD-skivor och har en tredje på gång. Den första kom 1992 - WVCD1, He Compaignons och den andra 1995 - WVCD2, Gotlandz Wiisa- och här är många andra låtar. På den senare kan man höra åtta Vaganter framföra sång- oh instrumentalmusik från 1100- till 1400-talen från många håll på kontinentens Europa där rika källor finns att ösa ur, alltifrån trubadurernas och minnessångarnas hyllningar till vackra damer och till ljuvliga sånger från den medeltida spansk-judiska traditionen. Medeltidens musik från Norden har bevarats mer sparsamt och är svårare att finna oförändrad, men där finns mycket som är spännande att tolka bland traditionsburen musik - en svensk ballad och en isländsk dansvisa har fått samsas med ett nyskapat stycke, en improvisation på den uråldriga traditionella sälgflöjten. Skivans titellåt är en av de få svenska som bevarats också med musiken nedtecknad, en politisk propagandavisa från 1400-talets Sverige som också är ett stycke fascinerande musik med den anklagande, svidande sången


Stärkta av den uppskattning som våra tidigare produktioner rönt har Vaganterna i höstas påbörjat produktionen av en tredje CD-skiva med medeltida sång och musik och den räknar vi med ska finnas ute i handeln till sommaren 1999. Vår huvudsakliga distributör av CD-skivorna till handeln är CDA/Compact Distribution AB i Stockholm men många har valt att köpa sin CD-skiva direkt av oss vid konserter och andra framträdanden.


Till Enhörningen