Till Enhörningen

Så blev vi förbryllade

Harrieth Engberg

Linser o Bågar


Glasögonens uppfinnare är okänd men de tidigaste är från 1200 talet och de äldsta i Sverige är funna i Alvastra kloster och gjorda i ben. De bars av den lilla grupp läskunniga som fanns, d.v.s. munkar och en och annan rik köpman och var en dyrbarhet.rolex replica sale


Redan de gamla grekerna kände till att ljuset bryts i slipat glas och araberna använde läsestenar, förstorande linser som lades direkt på texten. Konsten att tillverka glas utvecklades i Italien på 1200-talet, men var oerhört dyrt, så i stället användes ofta beryll, en halvädelsten, därav namnet brilla. Den var svagt grönfärgad, vilket ansågs välgörande för ögonen.panerai replica sale


De äldsta glasögonen är den s.k. nitbrillan, helt enkelt två förstoringsglas med skaften hopnitade och som hölls över näsan. Senare kom bygelglasögonen som påminde om en pincené.rolex replica sale


Den tidigaste avbildningen av en närsynt med glasögon är av påven Leo X, porträtterad av Rafael 1517.


Först på 1600-talet kom glasögonen att mer industriellt tillverkas. Då kunde man tillverka tunn metalltråd i handdrivna valsverk och glasögon blev billigare och i och med det tillgängliga för fler.


Skalmar uppfanns i England först på 1700-talet, först korta, bara fram till tinningen för att kunna bäras tillsammans med peruk men senare så långa att de kunde böjas bakom örat. Glasen var ofta gjutna och av dålig kvalitet och först på 1900-talet får vi mer exakt avbildande linser, mycket tack vare en svensk, Alvar Gullstrand.replica watches sale


En utbredd skepsis fanns mot glasögon på 1500-1600-talet. De förknippades med godtro och förvirring, en rest av detta är ordet förbryllad som kommer från brilla. Rykten spreds att man kunde skåda in i framtiden med glasögon eller att det var just de som gjorde det möjligt att läsa skrift. Idag vet vi bättre!


Vi på Linser o Bågar har tagit fram en replik av ett par nitglasögon som vi kallar S:t Hansbrillan. Det känns roligt att kunna erbjuda ett par tidsenliga glasögon till alla som brinner för det medeltida. Tillverkningen sker i Jönköping av Skaga, den största tillverkaren av bågar i Sverige.


Så varför inte se lite förbryllad ut?

Till Enhörningen