EnhörningenEnhörningen är Medeltidsgillets medlemsblad sedan 1987 och utkommer med två eller tre nummer per år. Här finns en förteckning över artiklarna i de senaste årens nummer. Tidningarna finns på Almedalsbibliotket.


Ett urval av artiklarna publicerar vi här. Se pilen   


Till Medeltidsgillets startsida.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2009, årg 23

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson

Medeltidsgillets höstutflykt till sydöstra Sverige/Vera Pärli

Sankt Arild och Sankt Tore (a)/Elisebrth Rönnholm

S:t Maria-utgrävningen/Birgitta Kopf

Vårens program 2010

Kallelse till gillesstämma (årsmöte)

Verksamhetsberättelse för år 2009

Rådsmedlemmar år 2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2009, årg 23

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson   

Helgon: S:t Eskil/Birgitta Kopf

Hemming Gadh 1450-1520/Gunilla Rappe

Kapitelhusgården - Quo Vadis?/Susanne de Paulis

Sommarens tornerspel

Historisk modevisning

Höstens program

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2008, årg 22

Ålderman har ordet/Martin Eriksson   

I ylle och duchess på Medeltidsveckan/Martina Petersson   

En klok och praktisk biskop i Linköping - Henrik Tidemansson/Gunilla Rappe

Tornerspelskasseminnen/Susanne Andersson och Britt-Marie Björnstam

Vårens program

Två Dominor och en rollfigur/Wiveka Schwartz

Kallelse till Årsmötet med verksamhetsberättelse

Tornerspelen i juli månad.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2008, årg 22

Ålderman har ordet/Martin Eriksson   

Upprop om parad

Från soldat i Valdemar Atterdags armé till Fiskar-Gertrud/Ingrid Ringborg

Sancta Brigida, ett keltiskt helgon/Vera Pärli

Ett urval av böcker på temat: Gotlands medeltid speglad i litteraturen/Calle Brobäck

Bilder på webben

Klosterträdgården del 3/Lena Ideström   

Höstfest

Sommarens tornérspel

Medeltidsgillets råd

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2007, årg 21

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson       

Gillets resa till Visingsö/Vera Pärli

Sankta Ingrid av Skänninge och hennes gärning/Gunilla Rappe

Om konservering av medeltida träskulptur/Carl-Henrik Eliasson

Verksamhetsberättelse för 2007

Kallelse till 2008 års årsmöte

Vårens program

Sommarens tornérspel

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2007, årg 21

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson       

Helgon: S:t Sigfrid/Birgitta Kopf

Latinska fraser

Mästerby 1361 - slagfältsarkeologi i Valdemart Atterdags fotspår/Maria Lingström

Klosterträdgården del 2/Lena Ideström     

Mitt liv med Klint-Maja/Marianne Ludin     

Sommarens tornérspel

Efter Medeltidsveckan

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2006, årg 20

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson       

Medeltidsgillets verksamhet såsom den speglas i verksamhetsberättelser och rådsprotokoll under dess första tio år/Martin Eriksson     

Från medeltida ballad till ishockeysång/Wiveka Schwartz

Kärestans död (medeltida ballad)

Medeltidsveckan sedd ur lajvarens ögon/Jonas Estevall m.fl.

Helgon/Veljo Pärli

Hur en örtagård blev till. Del 1/Lena Hultberg     

Kläderna och människan i medeltidens Sverige och Norge (bokanmälan)

Årsavgiften

Program vären 2007

Verksamhetsberättelse 2006

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2006, årg 20

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson     

Konsten är det tomma rummet/Towan Obrador

Internetlänkar

Jungfru Marias blommor/Gunilla Rappe

Besökarna och Medeltidsveckan/Erika Sandström

Höstens program

Årets tornérspel

Gillesrådets medlemmar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2005, årg 19

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson   

Kulturkompromiss i medeltida Sigill/Tryggve Siltberg

Tyska Orden/Veljo Pärli

Jultraditioner/Gunilla Rappe

Medeltidskongress

Riga-resa 2006?/Vera Pärli

Tornérspelsdagarna 2006

Vårens program

Kallelse till Gillesstämma

Gillesrådets medlemmar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2005, årg 19

Ålderman har ordet/Martin Eriksson   

Den gotländske vikingen/ref Gunilla Rappe

Historisk marknad/Wiveka Schwartz

Bilden av Visby/Carina Johannson

Medeltidsveckan organiserar om/Rolf K Nilsson

Höstens Program

Information vid Stadens portar

Program för Tornerspelen

Gillesrådets medlemmar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2004, årg 18

Åldermannen har ordet/Martin Eriksson   

Medeltidsgillets resa till Kalmar och Öland 10-12 september 2004/Sven Modin

Gråborg och Borgs by/Veljo Pärli

Vårens program

Kallelse till Gillesstämma

E-postadresser

Medeltidsveckans personregister

Rådsmedlemmar år 2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2004, årg 18

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson   

Kyrkoinventeringar på Gotland II / Föredrag av Birgitta Lerberg nedtecknat av Björn Kopf

Vägnätets framväxt på Gotland / Louise Berry

Pilgrimsvägen till Santiago de Compostela / Ingeborg Vatheuer

Till Europas pilgrimer / övers Ingeborg Vatheuer

E-postadresser

Tornerspel 2004

Information vid stadens portar

Gillesrådets medlemmar 2004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2003, årg 17

Åldermannens sida / Martin Eriksson   

Så blev vi medeltidsmänniskor / Medeltidsfamiljen Stoor

Resa till Ösel / Martin Eriksson

"Broder Jakob...! - I pilgrimernas spår från Malmö till Santiago de Complostella" - bokrecension / Wiveka Schwartz

Gillets resa Birka-Adelsö- Upsala / Aina Paradis Fahlander

Kallelse till Årsmöte 2004

Gillets rådsmedlemmar 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2003, årg 17

Åldermannens sida / Martin Eriksson

Nyheter under Medeltidsveckan,

Minnet av Mona / Wiveka Schwartz

Gillets symbol

Årsstämma 2003, höstprogram

Vårutflykten / Birgitta Kopf

Om medeltidens huvudbonader / Else-Marie Gutarp

Inkunabler / Helena Wangefelt Ström

Axelsönerna och Woltenhusen-konflikten / Veljo H. Pärli

Sommarens tornerspel

Gillets rådsmedlemmar 2003

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2002, årg 16

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson   

I huvet på en verksamhetsledare/Ulf Berg

Tyska orden/Veljo Perli

Västgötaresan 2002/Åsa Martinsson

Kallelse till Årsmöte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2002, årg 16

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson   

Gillesstämman

Hanseforskning i växlande belysning / föredrag av Åke G Sjöberg, ref Martin Eriksson

Så blev vi förbryllade / Harrieth Engberg   

Informations- och studiematerial om medeltidsveckan / Wiveca Schwartz

Sommarens tornerspel

Om en sätesgård i Sövestad / Aina Paradis-Fahlander

Upprop från redaktören / Marianne Carlsson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2001, årg 15

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson

Åboresan / Christer Jansson

Ösel och dess utveckling under medeltiden / Veljo Pärli

Öselresan / Birgitta och Björn Kopf

Borgmästartal vid gästabudet 2001 / Sven Wessman   

Kallelse till årsmöte

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2001, årg 15

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson

Något om kaffets historia / Monica Lydänge

Gillesstämman 2001

Tornerspel sommaren 2001

Trädgården. Bondeträdgården - klostergården - kronogods / Wolfgang Hege

Våra första "märkeskläder" / Rune Edberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/2000, årg 14

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson

Medeltidsgillets Estlandsresa / Bengt Tingström

Om ränder i den medeltida dräkten / Else Marie Gutarp

Medeltida kycklingrecept

Medeltidsveckans historia II / Wiveca Schwartz   

Kallelse till årsmöte och vårens program

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/2000, årg 14

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson

Sommarens och höstens program

Svaren till frågesporten

Tillbakablickar från en försvunnen tid / Lillen   

Familjebildning under medeltiden / Lafrans Blåkind

Om ringmurar / Sven Chr Swahn

Orfeus-sonetterna / övers Sven Chr Swahn

Elden är lös / Monica Lydänge

Pilgrimsvandring etapp 2 / Kersti Ottfalk

Medeltidsveckans historia I / Wiveca Schwartz   

Gillets årsstämma / Gunilla Rappe

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/1999, årg 13

Åldermannen har ordet / Martin Eriksson

Medeltidsdagarna i Helsingfors / Christer Jansson

Vardagsmat hos bonden på medeltiden / Gunilla Rappe

Timglasets historia / Ulf Carlsson

Medeltidsveckan i Lübeck / Gunilla Rappe

Frågesport

Aktuell information

Aktiviteter 2000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/1999, årg 13

Från åldermannen / Martin Eriksson

Dräkter efterlyses / Lars-Åke Stoor

Tornerspel 1999

Medeltidsveckans bad / Birgit Levisson   

Upprop

Wisby Vaganter / Peter Ringborg   

Glimmingehus / Veljo Pärli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 3/1998, årg 12

Från åldermannen / Martin Eriksson

Medeltidsgillet på Middelaldercentret / Martin Eriksson

Roskilde / Veljo Pärli

Skuldelevsskeppen / Veljo Pärli

Akvamanilen i Vä kyrka / Kersti Ottfalk

Medeltidsmat / Gunilla Rappe

Frågetävling

Rådet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 2/1998, årg 12

Från åldermannen / Martin Eriksson

Vårutflykt till Roma / Wiveca Schwartz

En gammal dansk kokbok / Gunilla Rappe

Jungfru Maria / Maria Eckerdal

Heraldik / Veljo Pärli

Gillesinformation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enhörningen 1/1998, årg 12

Kallelse till Årsmöte

Hälsning från åldermannen / Thomas Fors

Diarium

Gillesfest i Gamla Apoteket / Gunilla Rappe

S:t Laurentius / Wiveca Schwartz

Haagresan / Vera Pärli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The fake rolex received are faulty and I have respectively requested your actions to expedite return of said rolex replica watches to your care and custody along with crediting my account in the original replica watches sale amount. Kindly arrange for return of the rolex replica to whatever destination you chose and refund my purchase rolex replica in full.