Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Pax et Bonum!


Den 11 oktober hölls gillesfesten, denna gång i Kapitelhusgården, uppe i kapitelsalen. Nästan trettio medlemmar lät sig väl smaka av den läckra tre rätters menyn.


Till dagens helgon unämndes Probus, som var dagens namn i den svenska almanackan före år 1901. Han var en av de många kristna som blev martyr under Diokletianus förföljelseromkring år 304. Han brukar framställas tillsammans med två andra martyrer, Tarachus och Andronicus. I "Acta Martyrum" framhålls att Tarachus varit soldat, Probus var plebej och Andronicus patricier. De representerar på det sättet tillsammans de olika samhällsskikten i det romerska imperiet. Kanske kan man använda det som nyckel om man vill fördjupa sig i dessa martyrer.


Det finns något mer att säga om den 11 oktober. Den här dagen kunde man fira en kyrklig fest i staden Rom: Maternita di Maria Santissima. Festen infördes så sent som 1931 av påven Pius XI vid 1500-årsjubileet av kyr­komötet i Efesos 431. Det var vid detta det tredje ekumeniska konciliet som man i formulerade det som varit kyrkans tro även tidigare: att Maria är gudaförderska, teotokos. Detta var riktat mot nestorianerna som menade att Jesus var tudelad i en himmelsk och en jordisk gestalt, det mänskliga och det gudomliga var inte förenat i honom utan skilt åt. Konciliet var samlat för att komma till rätta med den stora skism som uppstått i kyrkan, och man gör det genom att lyfta fram Maria som gudaföderska. Det barn hon föder är Gud och människa oupplösligt före­nat i en person.


Pius XI lät detta jubileumsår 1931 reparera mosaiken från 400-talet i triumfbågen i S Maria Maggiore som Sixtus III låtit sätta upp några få år efter konciliet i Efesos.


Festen på den här dagen blev inte långlivad, den flyttades strax efter Andra Vaticankonciliet av Paulus VI till Nyårsdagen, när man förnyade kyrkoåret. Påven Benedictus näm­ner detta i sin nyårspredikan i år. Han säger:


"Våra tankar går nu spontant till Vår Fru, som vi i dag vördar som Guds Moder. Det var påven Paulus VI som till den 1 januari flyttade Marias gudomliga mo­derskaps fest, som tidigare firades den 11 oktober.


Det låter ju vackrare och enklare på italienska: la festa della Divina Maternitá di Maria.


Till Enhörningen