Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Medeltidsvänner!


Vi närmar oss med skyndsamhet den tjugofemte medeltidsveckan. Den kommer att bli något extra. Programmet finns redan på medeltidsveckans hemsida och där kan man botanisera bland allt som händer i staden och på landet. Var och kan markera sin egen snittslade bana genom veckans programpunkter. Två personer som träffas efter Veckan och jämför kan bli varse att de upplevt två olika Veckor. Så stor är den att ingen kan deltaga i allt. Man får välja sitt personliga spår.


I tjugofem år har det varit medeltidsvecka. Varje år har det varit lika osäkert om det blir en vecka nästa år. Så har det varit de senaste decenniet, det som jag själv kan överblicka, och så var det säkert tidigare också. Särskilt i år har ryktet gått att årets vecka skulle bli den sista. Vilken final i så fall! Flaggan i topp och så vidare.


Men det blir inte slut i och med årets vecka. Det kommer att bli en tjugosjätte medeltidsvecka! Jag kan inte så här i skrift ange skälet för min övertygelse. Men jag har hört ett så auktoritativt uttalande om att det blir en vecka också nästa år, att jag inte kan tvivla på det.


Så välkomna alla till ett avslut på det första kvartsseklet och till en början på det andra!


Semper Pax et Bonum!


Till Enhörningen