Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Medeltidsvänner!


Slagfältsarkeologi har varit ett av vårens tema i gillesprogrammet. I fjol började man undersöka markerna vid Ajmunds bro och norr om Mästermyr.


Arkeologen Maria Lingström kom och berättade på årsmötet om hur den här typen av arkeologi går till och vad man under en säsong hade kommit fram till.


Hembygdsforskaren Allan Lingström tog oss ut på en exkursion i området. Trettio medlemmar hade slutit upp den kalla majmorgonen vid Ajmunds bro.


Det här är en viktig bit i det gotländska 1300-talet, som nu blir belyst i de här undersökningarna. Det är så lätt att Medeltidsveckan blir en Visbyföreteelse, därför att så många programpunkter finns i staden. Men den tid som Veckan vill sätta focus på ägde ju rum också utanför stadsmuren, över hela Gotland.

Den tidens händelser på landsbygden är viktiga att lyfta fram, och så sker också mer och mer i Veckans program.


Ska man inför medeltidssommaren komma med en uppmaning, så får den bli så här: Låt oss se varanda delta och mötas i allt fler evenemang på landsbygden!

Till Enhörningen