Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Sommar

Medeltidsgillet har ett viktigt uppdrag inom medeltidsveckan - att svara för tornérspelskassorna. När du får detta nummer av Enhörningen är det inte många dagar kvar tills det första julispelet går av stapeln, i facklors sken i Lojsta. Spelen på Landsbygden följer sedvanan och traditionen. Det är gott att känna igen sig och veta hur det ska vara i Lojsta, Bunge och Kattlunds.


Spelen i Visby har fått en ny utformning. Det blir en mer utpräglad lagtävling mellan ett Stadslag och ett Landslag. Furstetältet ersätts med två podier - ett för Borgmästaren och ett för Landsdomaren. Själva "intrigen" vill anspela på 1288, men nu sker kraftmätningen i lekens form och tanken är att man ska kunna heja fram "sitt" lag till överdådiga prestationer.


Om det kanske var länge sedan som du besökte ett tornérspel så passa på nu i sommar att ta del av den nya iscensättningen. Jag har ju genom åren hört folk säga: "tornérspelen går jag inte på, för jag har sett dem, och det är samma sak varje gång".


I år stämmer inte den erfarenheten. Jag tror att det skulle vara värdefullt för utvärderingen i höst om många gillesmedlemmar ser ett tornérspel i sommar - och berättar vad de tycker om den nya "intrigen".


Höst

Det här året fyller Medeltidsgillet på Gotland 20 år! Så länge har vi funnits som förening. Det ska vi fira i höst. Den traditionella gillesfesten i oktober får formen av ett jubiléum. Under de svärtade valven på Clematiskrogen håller vi gille, med tillbakablickar och framåtvisioner och underhållning.


Höstens övriga program finns redan nu att läsa om i detta nummer.


Pax et bonum

Till Enhörningen