Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Medeltidsgillet har inte något helgon. Medeltida gillen hade något helgon, som man knöt till sig och som fick ge sitt namn åt gillet. Därför brukar åldermannen utnämna "ett tillfälligt gilleshelgon", och det är vanligtvis det helgon som har namnsdag den dag vi håller höstgille. Nu i höst hart det varit Demetrius, eftersom höstgillet hölls den 8 oktober.


Ett höstgille under de svärtade valven på Clematis är värmande i höstmörkret och är också ett tack till alla som arbetat för gillet under året. Det ska också fästas på pränt här: Ett varmt tack till er alla som varit verksamma i gillet detta år!


Den Enhörning som du läser nu är den nittonde årgången av tidningen. Under nästa år fyller Medeltidsgillet 20 år! Gillet bildades den 11 september 1986. Gillesrådet räknar med att det kan bli ett tjugoårskalas kring det datumet under nästa år.


Det finns säkert många medlemmar som har varit med från begynnelsen. Det finns förråd av minnen. Tänk om vi kan ta fram några och fira tjugoåringen med.


I nästa nummer av Enhörningen kan vi säkert berätta mer. Nu är det först det första halvåret av nästa år som vi riktar oss mot. Kallelse till års-stämman finns i detta nummer, liksom tider för vårens förläsningar och sommarens tornerspel.


Ett gott slut på detta år och ett väl mött i det nya, med den traditionella hälsningen:

Pax et bonum!


Till Enhörningen