Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Det blir medeltid också i år!


Det är väl ett ganska självklart konstaterande. Vad skulle en sommar vara på Gotland utan Vecka 32? Jag som bara i snart nio år bott på ön har aldrig upplevt en sommar utan medeltidsvecka. Det kommer att bli den tjugoandra veckan som går av stapeln detta år.


Programmet finns redan på Medeltidsveckans hemsida. Under den första medeltidssöndagen ska vi inom Gillet hjälpas åt att sprida det till alla besökare som strömmar in genom stadens portar. Kassörer till sommarens tornérspel behövs också. Dessa uppgifter, som Gillets medlemmar ansvarar för, ger inte endast inkomster till föreningen, utan genom dem får vi också använda oss av oss själva, våra kunskaper och erfarenheter. Några mer genuina upplysare om vad som händer under Medeltidsveckan, än våra gillesmedlemmar, kan jag inte tänka mig.


Och även detta år har Medeltidsveckan användning av oss. För det blir medeltid också i år.


Men det var inte alldeles självklart i runt årsskiftet. Förra årets vecka blev så dyrbar att den faktiskt hotade att bli den allra sista av veckor. En fullständig omkonstruktion av kansli och organisation blev nödvändig. Medeltidsveckans ordförande Rolf K Nilsson skriver om den på annan plats i detta nummer. Någon som är mer lämpad än han att skriva om förutsättningarna för den tjugoandra medeltidsveckan kan man inte hitta.


Det är nämligen han, som har räddat Veckan, visserligen tillsammans med andra goda krafter, men det är inte mer än rätt att framhålla: utan Rolf K Nilsson hade vi inte befunnit oss där vi nu är, så att vi med frimodighet och stolthet kan nalkas årets medeltid. Så hälsa honom med en ödmjuk och innerlig medeltidshälsning, ett "Pax et Bonum", varje gång ni ser honom i medeltidsvimlet.


Under våren har gillesrådet arbetat, så att vi redan i detta sommarnummer kan presentera höstens program. Två föreläsningar och en gillesfest bjudes oss. Ja, festen kostar en slant, men inte för dem som idogt sålt tornerspelsbiljetter och inte för dem som lika ivrigt svarat för informationen i stadens portar.


Det blir förvisso medeltid också i år!


Till Enhörningen