Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Pax et bonum


Medeltidsgillets Höstgille hölls i år på S:t Dionysius dag, den 9 oktober.


Gillesfesten hålles efter att årets värv har slutits och vi samlas en stund för att kunna hemförlovas efter ett gott årsarbete. De idoga kassörerna vid sommarens tornérspel och informatörerna vid stadens portar under medeltidsveckan blir tackade med denna måltid, i vilken alla gillets medlemmar äga rätt att deltaga.


Dionysius är Frankrikes nationalhelgon och skyddshelgon för Paris - Sanct Denis. Han och fem andra biskopar sändes till Gallien något före år 250 av påven Fabian för att missionera.


Dionysios blev den förste biskopen av Paris och han led martyrdöden och blev halshuggen på det ställe som sedan kom att heta Montmartre - martyrhöjden. Enligt legenden är Saint Denis en "kefalo-foros" - en huvudbärare - som bar sitt huvud under armen ända till sin sista viloplats, där så småningom (475) kyrkan Saint-Denis byggdes. Han brukar avbildas som biskop med ett huvud under armen.


Saint Denis är en av de 14 nödhjälparna, en som man kunde anropa om bistånd, då man hade huvudvärk.


Saint Denis var ett populärt helgon här på Gotland på nordisk tidig medeltid. Sven Erik Pernler berättade på Visbydagen att flera kyrkor på Gotland är uppkallade efter Dionysios och invigda till hans ära.


Under gillets måltid avbröt Calle Brobäck fler gånger taffeln och berättade uppskattade skrönor. Magnus Wahlund informerade om Farmannagården och skriver om den i detta nummer.


I detta nummer finns också kallelse till Gillersstämma - årsmöte - med gillesrådets förslag till ändring i stadgarna.


Till Enhörningen

I have already been billed more than I agreed to in our swiss replica watches, I have no choice in the matter of payment for the international rolex replica sale fee, but I do have a choice for payment of the originally billed amount. (2) Further, as I mentioned previously, the overall fake watches of the Replica Watches and assembly is now suspect. I do not wish to secure a rolex replica watches. Please take actions to expedite return of the purchase to whatever rolex replica sale you chose without further cost to me.