Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Pax et bonum


I sommar blir Medeltidsveckan 20 år. Samtidigt är det vecka nummer 21, eftersom den första hölls år noll. En hel del nyheter har väntat på att sjösättas till detta jubileumsår. Här är några av dem.


Året 1361 blir inte allenarådande fokus. Ett annat år i den gotländska historien kommer i blickpunkten - det är 1313, då kung Magnus drog till Ön och blev besegrad av öborna, en stoltare men mindre känd händelse. I tre dagar ska händelserna 1313 firas på olika platser på norra Gotland, för varje dag en bit närmare Visby.


Medeltidsveckan har i år inlett en förstudie kring ett permanent medeltida upplevelse- & Utbildningscentrum, i sambarbete med högskolan och Fornsalen. Någonstans på Gotland ska spaden sättas i marken och redan från det första spadtaget ska verksamheten gå i gång. Här finns en given plats för Medeltidsgillet att engagera sig redan från början.


Projektledaren Magnus Wahlund berättar mera i detta nummer av Enhörningen.


Den medeltida sommaren närmar sig som alltid. Sommar och medeltid hör väldigt mycket samman, om man får välja. Och man väljer ju den medeltid som man gillar bäst. Tiderna för tornerspelen finns i Enhöringen. Vi har ett särskilt ansvar som Gille att svara för kassorna.


Vi ska också göra en informationsinsats under Medeltidsveckan. Det började i fjol och byggs på i år. Jag tror inte det finns någon grupp som är bättre lämpad än Gillets medlemmar att ge information om Medelidsveckan. Vid dessa informationsplatser kommer våra kunskaper att vara till stor glädje och nytta för alla besökare och tillresande deltagare.


Efter ett oöverblickbart antal år som redaktör för Enhörningen avgick Marianne Carlsson i samband med årsmötet. Vi hälsar vår nya redaktör, Birgitta Kopf, välkommen i uppgiften.


Till Enhörningen