Till Enhörningen

Åldermannen har ordet

Martin Eriksson


Medeltidsvänner! Pax et bonum.


Lördagen den 11 oktober samlades Gillet till sedvanlig Höstfest. Det var lite tidigare på året än vanligt, men hade sina orsaker. Det var den lördag som inföll närmast den 7 oktober, den hl Birgittas dag.


Den 7 oktober 1391 blev hon kanoniserad av påven, det enda svenska helgon som vederfarits den äran. Den 7 oktober är också hennes translationsdag, då hennes reliker fördes över till Blåkyrkan i Vadstena.


På andra ställen än i Sverige fick hon flytta på sig en dag framåt till förmån för ett annat firningsämne. Den 7 oktober 1571 inföll slaget vid Lepanto. Den turkiska sjömaktens välde bröts av italienska och spanska flottstyrkor. Till hågkommelse av denna seger påbjöd påven Pius V att festen Vår Fru av Rosenkransen skulle firas den 7 oktober.


På Gillesfesten medverkade Karin Strinnholm Lagergren med birgittinska sånger och berättade om dem.


Som traditionen numer bjuder blev de flitiga medarbetarna vid sommarens kassor bjudna. Det är ett sätt att säga tack.


Alla ni gillesmedlemmar, som på olika sätt är medverkande i Medeltiden och i era dräkter utgör ett markant inslag i den medeltida gatubilden, bidrar till att betraktarna får en upplevelse och kanske återkommer uppklädda - ett varmt tack för det gångna medeltidsåret.


Till Enhörningen